TRAINING

 • Com a professora de dansa i de diferents disciplines d’entrenament físic i meditació, les activitats que imparteixo per a artistes i creadors són les següents:
 • Como profesora de danza y de diferentes disciplinas de entrenamiento físico y meditación, las actividades que imparto para artistas y creadores son las siguientes:
 • As a dance, pilates, yoga and meditation teacher I have created the following activities to develop with artists:

CONSCIÈNCIA CORPORAL I MEDITACIÓ:

  • És la formació que imparteixo que combina el treball corporal i l’espiritual. Treballo la consciència corporal i energètica de l’artista utilitzant el Ioga, el Pilates, i tècniques de Feldenkrais, Mindfulness, Expressió Corporal, Dansa i Meditació, entre d’altres, per aprofundir en el propi coneixement personal i que això es reflecteixi en el procés creatiu.  Aquí pots descarregar el PDF amb tota la informació -> Classes de Consciència i Meditació
  • Es la formación que imparto que combina el trabajo corporal y el espiritual. Trabajo la conciencia corporal y energética del artista utilizando el Yoga, el Pilates, y técnicas de Feldenkrais, Mindfulness, Expresión Corporal, Danza y Meditación, entre otras, para profundizar en el propio conocimiento personal y que esto se refleje en el proceso creativo.
  • This training project combines corporal and spiritual work using yoga, pilates, dance expression and meditation and it’s developed to connect with the inner power of artists.

PILATES & BODY TRAINING:

  • Classes dedicades exclusivament a la consciència corporal i a l’entrenament físic. Millora la resistència, la flexibilitat, la respiració i, per tant, l’expressió mitjançant el cos.
  • Clases dedicadas exclusivamente a la conciencia corporal y el entrenamiento físico. Mejora la resistencia, la flexibilidad, la respiración y, por lo tanto, eso se traduce en la mejora también mediante la expresión con el cuerpo.
  • Physical training that improves resistance, flexibility and both body and breathing control.

EXPRESSIÓ CORPORAL & DANSA CREATIVA:

  • Activitat que treballa sobre les nostres emocions i com les expressem mitjançant el nostre cos. La música i la dansa fan de base sobre la qual és més senzill jugar i descobrir.
  • Actividad que trabaja sobre nuestras emociones y cómo las expresamos con nuestro cuerpo. La música y la danza son la base que nos facilitará jugar y descubrir.
  • This work is based on our emotions and how they are expressed through our body. Music and dance will us help to play and to discover new roles.