TRAINING

 • Com a professora de dansa i de diferents disciplines d’entrenament físic i meditació, les activitats que imparteixo per a artistes i creadors són les següents:
 • Como profesora de danza y de diferentes disciplinas de entrenamiento físico y meditación, las actividades que imparto para artistas y creadores son las siguientes:
 • As a dance, pilates, yoga and meditation teacher I have created the following activities to develop with artists:

CONSCIÈNCIA CORPORAL I MEDITACIÓ:

  • És la formació que imparteixo que combina el treball corporal i l’espiritual. Treballo la consciència corporal i energètica de l’artista utilitzant el Ioga, el Pilates, i tècniques de Feldenkrais, Mindfulness, Expressió Corporal, Dansa i Meditació, entre d’altres, per aprofundir en el propi coneixement personal i que això es reflecteixi en el procés creatiu.  Aquí pots descarregar el PDF amb tota la informació -> Classes de Consciència i Meditació
  • Es la formación que imparto que combina el trabajo corporal y el espiritual. Trabajo la conciencia corporal y energética del artista utilizando el Yoga, el Pilates, y técnicas de Feldenkrais, Mindfulness, Expresión Corporal, Danza y Meditación, entre otras, para profundizar en el propio conocimiento personal y que esto se refleje en el proceso creativo.
  • This training project combines corporal and spiritual work using yoga, pilates, dance expression and meditation and it’s developed to connect with the inner power of artists.

PILATES & BODY TRAINING:

  • Classes dedicades exclusivament a la consciència corporal i a l’entrenament físic. Millora la resistència, la flexibilitat, la respiració i, per tant, l’expressió mitjançant el cos.
  • Clases dedicadas exclusivamente a la conciencia corporal y el entrenamiento físico. Mejora la resistencia, la flexibilidad, la respiración y, por lo tanto, eso se traduce en la mejora también mediante la expresión con el cuerpo.
  • Physical training that improves resistance, flexibility and both body and breathing control.

EXPRESSIÓ CORPORAL & DANSA CREATIVA:

  • Activitat que treballa sobre les nostres emocions i com les expressem mitjançant el nostre cos. La música i la dansa fan de base sobre la qual és més senzill jugar i descobrir.
  • Actividad que trabaja sobre nuestras emociones y cómo las expresamos con nuestro cuerpo. La música y la danza son la base que nos facilitará jugar y descubrir.
  • This work is based on our emotions and how they are expressed through our body. Music and dance will us help to play and to discover new roles.

Los comentarios están cerrados.