Art TV Commercial «Letona»

  • Direcció: Roger Villarroya
  • Direcció de Fotografia: David Valldepérez
  • Direcció d’Art: Natàlia Bertran
  • Productora: Houston Films
  • Agency: Apple Tree Communications

CAT: El passat febrer de 2022 vaig rebre el regal de portar la direcció d’Art del nou spot, per TV i xarxes, de Letona. Va ser una gran experiència plena d’aprenentatges i amb un equip meravellós.

El projecte tenia alguns reptes, no per la dificultat de cadascuna de les coses a fer, si no, com acostuma a passar en aquests casos, pel fet que hagi de funcionar tot a l’hora en un sol dia de rodatge.

Imatge de Letona.es

Gràcies al fantàstic equip que érem vam aconseguir: attrezzar espais tant interiors com exteriors que no tenien ni la funció ni l’estil que buscàvem amb l’spot, adaptar antigues fotografies a etiquetes i cartells decoratius per a ampolles de llet, murs i parets, recuperar elements originals de la marca i fer-los servir, vinilar camions, aconseguir les textures i la línia cromàtica que s’havia proposat i un llarg etcètera que podeu veure en aquest recull fotogràfic.

<- Imatge de Letona.es

Dins la direcció d’Art, una de les coses que més m’agraden és la transformació dels espais. Com un espai o un element canvia completament amb la nostra intervenció, em resulta fascinant. Aquí deixo un Before/After dels canvis que vam fer per a aquest spot.

El procés de transformació d’aquest espai exterior de pas convertit en la terrassa d’un Bar, la incorporació del camió i de tots els elements que van acabar jugant durant el rodatge, fa que estiguem molt satisfetes del resultat.

Before/After BAR EXTERIOR
Before/After CAFETERIA

Passar d’un bar de copes a una cafeteria amb encant no només va significar canviar els elements propis que es veien en primer terme, si no també les cortines, afegir cartelleria de la marca adaptada de fotografies antigues i altres elements que, junt amb la preciosa feina del David Valldepérez amb la llum, vam aconseguir crear l’espai que estàvem buscant.

Molta més feina i més ganes van acabar amb el bonic resultat que podeu veure en la resta de fotografies que afegeixo i amb el vídeo de l’spot per a TV.

Gràcies a la Yara González, la meva ajudant, al David Mauri i al Jordi Güell de Houston Films per la confiança i el tracte, a l’Anna Casals, Ajudant de Direcció, per la bona sintonia i els riures, i al Director, el Roger Villarroya, per fer-me créixer i eixamplar-me el cor amb cada proposta. Gràcies!

ESP: El pasado febrero de 2022 recibí el regalo de llevar la dirección de Arte del nuevo spot, para TV y redes, de Letona. Fue una gran experiencia llena de aprendizajes y con un maravilloso equipo.
El proyecto tenía algunos retos, no por la dificultad de cada una de las cosas a hacer, sino, como suele ocurrir en estos casos, por el hecho de que tenga que funcionar todo a la vez en un solo día de rodaje.

Gracias al fantástico equipo conseguimos: atrezzar espacios tanto interiores como exteriores que no tenían ni la función ni el estilo que buscábamos para el spot, adaptar antiguas fotografías a etiquetas y carteles decorativos para botellas de leche, muros y paredes, recuperar elementos originales de la marca y utilizarlos, vinilar camiones, conseguir las texturas y la línea cromática que se había propuesto y un largo etcétera que puede ver en esta recopilación fotográfica.
En la dirección de Arte, una de las cosas que más me gustan, es la transformación de los espacios. Como un espacio o elemento cambia completamente con nuestra intervención, me resulta fascinante.

El proceso de transformación de un espacio exterior de paso convertido en la terraza de un Bar, la incorporación del camión y de todos los elementos que terminaron jugando durante el rodaje, hace que estemos muy satisfechas del resultado.
Pasar de un bar de copas a una cafetería con encanto no sólo significó cambiar los elementos propios que se veían en primer término, sino también las cortinas, añadir cartelería de la marca adaptada de fotografías antiguas y otros elementos que, junto con la precioso trabajo de David Valldepérez con la luz, conseguimos crear el espacio que estábamos buscando.
Mucho más trabajo y más ganas acabaron con el bonito resultado que se puede ver en el resto de fotografías y con el vídeo del spot para TV.

Gracias a Yara González, mi ayudante, David Mauri y Jordi Güell de Houston Films por la confianza y el trato, a Anna Casals, Ayudante de Dirección, por la buena sintonía y las risas, y al Director, Roger Villarroya, por hacerme crecer y agrandarme el corazón con cada propuesta suya. ¡Gracias!

Publicado en Art